Общински съвет

Комисии

Наименование
Постоянна комисия по въпросите на развитието на селата на територията на Община Враца
Председател
Димитър Динков
Зам-председател
Найден Василев
Членове Светослав Арнаудов; Момчил Калистратов; Лъчезар Генов; Мирослав Ангелов; Ангел Иванов; Момчил Янков; Румен Петков;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по екология, земеделие и гори
Председател
Мирон Иванов
Зам-председател
Светослав Арнаудов
Членове Димитър Динков; Момчил Калистратов; Цветелина Дамяновска; Стефан Стаменов; Николай Николов; Найден Василев; Момчил Янков;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по спорт, туризъм, младежки политики
Председател
Ангел Иванов
Зам-председател
Момчил Калистратов
Членове Светослав Арнаудов; Димитър Динков; Момчил Младенов; Мирослав Ангелов; Найден Василев; Марин Цветков; Ирина Иванова;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по култура
Председател
Красимир Ангелов
Зам-председател
Милена Иванова
Членове д-р Иво Ралчовски; д-р Наташка Велчовска; Таня Георгиева; Момчил Младенов; Бойко Ничев; Стефан Стаменов; Ирина Иванова;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по образование
Председател
Румен Петков
Зам-председател
Таня Георгиева
Членове д-р Наташка Велчовска; Милена Иванова; Христина Младенова; Лъчезар Генов; Екатерина Илиева; Момчил Янков; Георги Генов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Председател
д-р Иво Ралчовски
Зам-председател
д-р Наташка Велчовска
Членове Христина Младенова; Лъчезар Генов; Мирон Иванов; Красимир Ангелов; Владислава Лакова; Ирина Иванова; д-р Димитър Пеев;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика
Председател
Десислава Димитрова
Зам-председател
Николай Николов
Членове Сашка Александрова; Цветелина Здравкова; Тонка Иванова; Цветелина Дамяновска; Мирослав Ангелов; Георги Генов; Диляна Давидкова;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации
Председател
Цветелина Здравкова
Зам-председател
Диляна Давидкова
Членове Тонка Иванова; Таня Георгиева; Екатерина Илиева; Борислав Банчев; Красимир Ангелов; Румен Петков; Гроздан Темнишки;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по финанси и бюджет
Председател
Сашка Александрова
Зам-председател
Бойко Ничев
Членове Цветелина Здравкова; Тонка Иванова; Момчил Младенов; Борислав Банчев; Владислава Лакова; Диляна Давидкова; Десислава Димитрова;
- - -