Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1038 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1037 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1036 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1035 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1034 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1033 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1032 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1031 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1030 / 26.09.2023
Решения
- - -