Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
218 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
217 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
216 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
215 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
214 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
213 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
212 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
211 / 25.08.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
210 / 25.08.2020
Решения
- - -