Общински съвет

Решения

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
211 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
210 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
209 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
208 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
207 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
206 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
205 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
204 / 25.06.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
203 / 25.06.2024
Решения
- - -