Общински съвет

Решения

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
81 / 13.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
80 / 30.01.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
79 / 30.01.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
78 / 30.01.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
77 / 30.01.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
76 / 30.01.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
75 / 30.01.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
74 / 30.01.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
73 / 30.01.2024
Решения
- - -