Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
71 / 24.02.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
70 / 24.02.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
69 / 28.01.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
68 / 28.01.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
67 / 28.01.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
66 / 28.01.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
65 / 28.01.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
64 / 28.01.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
63 / 28.01.2020
Решения
- - -