Общински съвет

Решения

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
127 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
126 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
125 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
124 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
123 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
122 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
121 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
120 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
119 / 26.03.2024
Решения
- - -