Общински съвет

Решения

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
136 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
135 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
134 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
133 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
132 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
131 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
130 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
129 / 26.03.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
128 / 26.03.2024
Решения
- - -