Общински съвет

Състав

д-р Владимир Христов
д-р Владимир Христов Христов

Председател ОС

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

д-р Иво Ралчовски
д-р Иво Кирилов Ралчовски

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

д-р Наташка Велчовска
д-р Наташка Иванова Велчовска

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Сашка Александрова
Сашка Иванова Александрова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Милена Иванова
Милена Милетиева Иванова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Цветелина Здравкова
Цветелина Николаева Здравкова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Васил Василев
Васил Петков Василев

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Светослав Арнаудов
Светослав Калинов Арнаудов

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Димитър Динков
Димитър Динков Динков

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”