Общински съвет

Състав

Лъчезар Генов
Лъчезар Ангелов Генов

Общински съветник

ПП „БСП за България”

Мирон Иванов
Мирон Драганов Иванов

Общински съветник

ПП „БСП за България”

Бойко Ничев
Бойко Борисов Ничев

Общински съветник

ПП „БСП за България”

Стефан Стаменов
Стефан Цветанов Стаменов

Общински съветник

МК "Български демократичен център"

Мирослав Ангелов
Мирослав Пламенов Ангелов

Общински съветник

МК "Български демократичен център"

Ангел Иванов
Ангел Иванов Иванов

Общински съветник

МК "Български демократичен център"

Екатерина Илиева
Екатерина Георгиева Илиева

Общински съветник

МК "Български демократичен център"

Николай Николов
Николай Емилов Николов

Общински съветник

МК "БАСТА"

Борислав Банчев
Борислав Константинов Банчев

Общински съветник

МК "БАСТА"