Общински съвет

Състав

Момчил Калистратов
Момчил Димитров Калистратов

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Тонка Иванова
Тонка Милева Иванова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Таня Георгиева
Таня Цветанова Георгиева

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Христина Младенова
Христина Симеонова Младенова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

д-р Димитър Пеев
д-р Димитър Георгиев Пеев

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Десислава Димитрова
Десислава Иванова Димитрова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Гроздан Темнишки
Гроздан Володиев Темнишки

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Момчил Младенов
Момчил Иванчев Младенов

Общински съветник

ПП „БСП за България”

Цветелина Дамяновска
Цветелина Върбанова Дамяновска

Общински съветник

ПП „БСП за България”