Преброяване 2021 г.

Начало на Преброяване 2021

    В 00.00 ч. на 7 септември 2021 г. започна електронното преброяване на населението, което ще продължи до 24.00 ч. на 17 септември 2021 г. Всяко лице, живеещо на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителна карта на www.census2021.bg. Подробна информация за самата регистрация и попълване на преброителна карта може да получите тук.

 

Списък
на одобрените кандидати за преброители, контрольори и придружители
за преброяване на населението и жилищния фонд

 

Обявление
за втора кампания по набиране на преброители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Община Враца стартира процедура по допълнително набиране на преброители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

Необходими документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Автобиография (по образец)
  3. Копие от диплома за завършено образование
  4. Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи)
  5. Документ, удостоверяващ IBAN

Документи ще се приемат от 25.05.2021 г. до 10.06.2021 г. в сградата на Община Враца, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч.

Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Враца.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Преброяване 2021 ще се състои в периода
7 септември – 3 октомври

    Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.
    Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.
    Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.
    Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.
    Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.
    Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Поради удължаването на срока за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., Община Враца информира всички заинтересовани, че Общинска преброителна комисия за община Враца, ще осъществи подбор на по-късен етап от първоначално обявения срок 20.11.2020 г.
Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Враца в срок до 18 декември 2020 г.

 

Официална страница за Национално преброяване 2021 г.

Заповед за назначаване на временна Общинска преброителна комисия за община Враца

Информация за обработка на лични данни

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Враца информира, че срокът за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. се удължава до 16 ноември 2020 г. включително.

 

Обявление

за набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Община Враца стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

 

Необходими документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Автобиография (по образец)
  3. Копие от диплома за завършено образование
  4. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  5. Документ, удостоверяващ IBAN.

 

*Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN.

Документи ще се приемат от 15.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Община Враца, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч.

Общинска преброителна комисия за Община Враца ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г.

Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Враца.