Училище “Васил Левски” с автентична класна стая и еко градина

 

Възпитаниците на училище “Васил Левски” ще се опознават фолклорните обичаи и старите занаяти в специално обособена класна стая “Раклата на баба”. Тематичният кът за учениците е реализиран по Национална програма, а основната цел е подрастващите да се запознаят с автентичните български традиции.

Кметът Калин Каменов поздрави директора и учителите за инициативата. “Традициите са онова, което ни е съхранило през вековете. Съхранявайте българския фолклор, за да ни има и нас. Бъдете здрави и носете България в сърцето си!” - допълни Каменов.

Директорът Румен Петков бе категоричен, че това е един иновативен начин традициите да бъдат достъпни за децата, а по този начин и опазени.

В учебното заведение е изградена и еко градина за различни растителни видове. В рамките на учебната година и извънкласните дейности, учениците ще залесяват пространството и ще изучават различните видове растения. Инициативата се реализира по проект на ПУДООС.

На събитието присъстваха още: общинският съветник Ирина Иванова, учители, ученици и родители.