Временна организация на движението в част от ул. „Оборище“

 

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на обект, считано от 16.06.2022 г. временно ще бъде стеснен участък от уличното пътно платно на ул. „Оборище“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Река Лева“. Промяната се въвежда до приключване на дейностите по обекта, като стесненият участък ще бъде обезопасен и обозначен с необходимите пътни знаци.

Създадена е временна организация и безопасност на движението.