Повече пари за квартали, пътища и градска среда във Враца

 

С мнозинство общинските съветници подкрепиха прогнозните разходи на Община Враца за 2023 година. Кметът Калин Каменов бе категоричен, че през настоящата година основен приоритет ще бъдат инвестициите в жилищните квартали, обновяването на градската среда и ремонтът на пътища.

„В условията на неприет държавен бюджет и сериозен ръст на цените, е все по-трудно да бъдат планирани разходите. Въпреки това с моя екип подготвихме рамката, по която да изпълним основните приоритети от Управленската програма за мандата” – коментира още Каменов и допълни, че през 2023 година ключовите проекти са: за изграждането на парк в „Сениче“, обновяването на пътя Чирен-Девене, инвестиции в пътища в града и селата, както и изграждането на детска площадка в ж.к. „Младост“.

В Разчетите за 2023 година са предвидени над 1,5 млн. лв. за ремонт на улици и над 1 млн. лв. за обновяване на междублокови пространства и тротоари. Над 400 000 лв. е размерът на средствата, които ще бъдат вложени за изграждане на паркинги в кварталите.

В населените места се предвиждат над 1,5 млн. лв. за пътища, 340 000 лв. за бетониране, 200 000 лв. за соларни лампи и 220 000 лв. за видеонаблюдение.

Над 200 000 лв. ще бъдат вложени за частичното изграждане на улично осветление в кварталите „Дъбника“ и „Металург“, а близо 60 000 лв. ще бъдат инвестирани за закупуването на нови спирки за градския транспорт.

И през 2023 година местната администрация продължава увеличаването на помощите за новородени, като бюджетът тази година е 190 000 лв. – 500 лв. за новородено и по 550 лв. за близнаци. За Фонд асистирана репродукция са предвидени 45 000 лв., а 100 000 лв. са за помощи за намалени цени на пътувания.

За реализиране на събития, инициативи, субсидиране дейността на читалищата и програмата за развитие на туризма са предвидени над 500 000 лв.

Близо 600 000 лв. е размерът на средствата, които ще получат спортните клубове в града. Осигурени са над 750 000 лв. за ремонт на детския плувен басейн, както и над 300 000 лв. за изграждане на отоплителна инсталация в зала „Вестител“.

Индикативният проект на бюджет на Община Враца за 2023 година е в размер на над 110 милиона лева.