Тест на Националната система за ранно предупреждение

На 1 април от 11:00 часа ще се проведе тренировка с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства. В рамките на тренировката ще бъдат задействани 6 звукови сигнала /акустичен сигнал и гласово съобщение/. Тренировката ще продължи близо 10 минути.